1. De verkoper

Webwinkel Siemie.be is gelegen te 9991 Adegem, Oude Staatsbaan 84a, Ondernemingsnummer: BTW BE0711.662.076

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.siemie.be

Siemie.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SIEMIE.BE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SIEMIE.BE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vastellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@siemie.be.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. SIEMIE.BE is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via info@siemie.be, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.SIEMIE.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten.

SIEMIE.BE behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. SIEMIE.BE is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door SIEMIE.BE vastgesteld op 4,90 euro. Verzendkosten naar Nederland en Luxemburg zijn 8.90 euro.

De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door SIEMIE.BE gedragen.

Bestellingen vanaf 40 euro en cadeaubons worden gratis verstuurd binnen de Benelux.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en SIEMIE.BE op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

via een online betaling op deze site met Visa of Mastercard (Paypal).
via een overschrijving op het FortisParibas-rekeningnummer van SIEMIE.BE met vermelding van het bestelbonnummer, ons rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.

Indien SIEMIE.BE na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat SIEMIE.BE de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

10. Risico van verzending

SIEMIE.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Taxipost of GLS. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Taxipost of GLS. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van de unieke barcode.

11. Garantie

SIEMIE.BE biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.